00532 2200169 4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059082001000100084001600110100001600126245013400142260003400276300002900310650002300339INLIS00000000000633520210914023302 a0010-0921000535ta210914 f 0 ind  a613.9 a613.9 KEM a0 aKemenkes RI1 aAlat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB :bAlat Bantu Pengambilan Keputusan berKB dan Pedoman bagi Klien dan Bidan /cKemenkes RI aJakarta :bKemenkes RI,c2014 a192 hlm :bIlus ;c28 cm aKeluarga Berencana